Giá cước vận chuyển (Shipping Rates and Policy)

Chi phí vận chuyển cho cho mỗi đơn hàng là VNĐ 50k.

Vui lòng cho phép thời gian là 28 ngày, tuy nhiên chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể, vì hầu hết thời gian chúng tôi phải vận chuyển sản phẩm từ Đức đến Đội Nhập Khẩu ở Việt Nam trước khi chúng tôi có thể giao hàng cho bạn.

Đội nhập khẩu sẽ giải quyết các thủ tục hải quan và sẽ đảm bảo tất cả các khoản thuế nhập khẩu, các khoản phí khác cho bạn. Tất cả các dịch vụ và lệ phí này đã được bao gồm trong đơn giá được liệt kê trên trang web của chúng tôi! Điều này sẽ mang đến cho bạn sự dễ dàng và tiện lợi mua sắm ... nhưng vui lòng chấp nhận rằng phải mất một ít thời gian.

Cảm ơn rất nhiều và chúc quý khách mua sắm vui vẻ.